Οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται η "ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ" είναι οι παρακάτω, και τους ευχαριστούμε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

external image header1.jpg






external image logo_afis.png
external image logo_132x60_e10f11f754eba15564566cb4732d59d0.jpg
external image book2chance.jpg
external image recycling-center_W.jpg