ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Αναφέρουμε τις πηγές από τις οποίες αντλούμε στοιχεία και τα καταχωρούμε στο wiki μας. Αυτό γίνεται για να δώσουμε την δυνατότητα στα σε όλους να διασταυρώνουν τα στοιχεία που διαβάζουν.
Αν κάποιο μέλος κάνει μια καταχώριση στο wiki μπορεί σ' αυτήν την σελίδα να καταχωρίσει την διεύθυνση (URL address) από την οποία την βρήκε ή να καταχωρίσει την βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε.